Скільки днів відпустки належить?

Скільки днів відпустки належить?
Питання: Скільки днів відпустки належить працівнику, який працює на 0, 25 ставки? Відповідь: Виходячи із запитання можна припустити, що працівник працює або на умовах неповного робочого часу (ст. 93 Трудового кодексу РФ), або на умовах сумісництва (ст.

284 ТК РФ). Згідно ч. 1 ст. 93 ТК РФ за угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватись як при прийомі на роботу, так і згодом неповний робочий день (зміна) або неповний робочий тиждень; роботодавець зобов’язаний встановлювати неповний робочий день (зміну) або неповний робочий тиждень на прохання вагітної жінки, одного з батьків (опікуна, піклувальника), що має дитину у віці до 14 років (дитини-інваліда віком до 18 років), а також особи, що здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

Як випливає з ч. 3 даної статті, робота на умовах неповного робочого часу не тягне для працівників будь-яких обмежень тривалості щорічної основної оплачуваної відпустки, обчислення трудового стажу та інших трудових прав. Це означає, що працівнику, який працює 25% нормального робочого часу, повинна надаватися щорічна основна оплачувана відпустка повної тривалості, встановленої законом: 28 календарних днів (ч. 1 ст. 115 ТК РФ) або більше 28 календарних днів, якщо працівник відноситься до категорії, для якої законом передбачено надання подовженого основної відпустки (ч. 2 ст.

115 ТК РФ). Аналогічно має вирішуватися питання і в тому випадку, якщо працівник працює на умовах сумісництва. Згідно ст.

286 ТК РФ особам, які працюють за сумісництвом, щорічні оплачувані відпустки надаються одночасно з відпусткою по основній роботі; якщо на роботі за сумісництвом тривалість щорічної оплачуваної відпустки працівника менше, ніж тривалість відпустки за основним місцем роботи, то роботодавець на прохання працівника надає йому відпустку без збереження заробітної плати відповідної тривалості. Особливості надання відпустки працівнику, який працює на 0, 25 ставки, полягають в тому, що відпускні йому повинні нараховуватися виходячи з його середнього заробітку. Згідно ч. 4 ст.

139 ТК РФ середній денний заробіток для оплати відпусток і виплати компенсації за невикористані відпустки обчислюється за останні 12 календарних місяців шляхом розподілу суми нарахованої заробітної плати на 12 і на 29, 4 (середньомісячне число календарних днів).

Скільки днів відпустки належить?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!