Що таке рентабельність?

Що таке рентабельність?
Рентабельність показник ефективності використання грошових коштів чи інших ресурсів. Виражається як коефіцієнт або у формі відсотка. рентабельність активів (ROA).

Являє собою частка від ділення прибутку, яку запрацювало підприємство, на середню вартість активів протягом розглянутого періоду. РА = Прибуток / Вартість активів * 100%. При розрахунку даного показника враховуються як власні, так і залучені активи, такі як кредити, дебіторська заборгованість та ін

Наприклад, на 1 січня 2012 року чистий прибуток Ощадбанку склала 321 891 079 тис.

рублів, а вартість чистих активів 10975636300 тис.

Таким чином, рентабельність активів дорівнює 2, 9%;
рентабельність основних виробничих фондів (ROFA) розраховується аналогічно, але замість активів береться тільки вартість основних виробничих фондів;
рентабельність оборотних активів відношення чистого прибутку до тієї частини активів, яка знаходиться в русі: грошових коштів на розрахунковому рахунку, товарів на складі і т. д.;
рентабельність капіталу (ROE) це показник ефективності використання власних коштів компанії або банку. Являє собою частка від ділення чистого прибутку та статутного плюс додаткового капіталу. РК = Прибуток / Капітал * 100%. Продовжуючи попередній приклад, додаємо нові дані: на 1 січня 2012 року капітал Ощадбанку дорівнював 1527170900 тис. рублів. Тоді рентабельність капіталу дорівнює 20, 1%.

Різниця між рентабельністю активів і рентабельністю капіталу показує рівень так званого фінансового важеля. Ефект фінансового важеля виникає за рахунок використання позикових коштів;
рентабельність інвестицій (ROI) розраховується як частка від ділення отриманого чистого прибутку і вартості первинних вкладень.

Припустимо, інвестор купив звичайні акції Ощадбанку в січні 2011 року, коли ціна становила 104, 99 рубля за штуку, і продав у січні 2012-го за 80, 12 рубля.
В результаті він отримав не прибуток, а збиток у розмірі 24, 87 рубля на кожного цінного папері.

Таким чином, ефективність інвестицій виявилася негативною: -24, 87/104, 99 * 100% = -23, 7%. Крім розглянутих прикладів розраховуються та інші види рентабельності: рентабельність продукції, продажів та ін Ці коефіцієнти можуть використовуватися для прийняття інвестиційних рішень, порівняння різних організацій, а також для аналізу фінансової надійності ділових партнерів.

Що таке рентабельність?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!