Що таке мова?

Що таке мова?
Є кілька різних визначень мови. В одних з них мова розуміється вузько як знання і вміння людини користуватися природною мовою. В інших визначеннях під промовою розуміються всі можливі засоби вираження людиною своїх внутрішніх, психологічних станів, образів, думок і почуттів з метою повідомлення про них іншим людям. У цьому випадку у визначення мови входить користування природними, штучними мовами, а також такими засобами вираження психології людини і здійснення впливу на інших людей, які не пов’язані з природними і штучними мовами.

Наприклад, невербальні засоби спілкування, до яких відносяться жести, міміка, пантоміміка. Історично склалося так, що під впливом лінгвістики психологи частіше використовували поняття мова в його першому, вузькому значенні.

Однак в останні кілька десятків років, особливо у зв’язку з відкриттям спеціальних мов, якими користуються тварини для спілкування один з одним, і у зв’язку з поглибленим вивченням ролі невербальних комунікацій в житті людей, під промовою стали розуміти всі можливі засоби обміну інформацією, якими користуються і людина, і тварини.

Що таке мова?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!