Правила переносу слів

Правила переносу слів
ПАМ’ЯТАЙТЕ: ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ ніхто не відміняв! 1. Слова переносяться по складах: го-род, то-ва-ріщ, ра-дість (не можна: радо-сть).

2. Не можна залишати на рядку і переносити на іншу одну букву: яс-ний (не можна: я-сний), мол-ня (не можна: блискавка-я). 3. При збігу приголосних поділ на склади вільне: ве-сну, вага-ну; се-стра, сес-тра, сест-ра. 4. Букви Комерсант, Ь, Й не можна відокремлювати від попередніх букв: бій-ці, біль-шой, підні-езд. 5. При перенесенні слів з приставками не можна переносити приголосну наприкінці приставки, якщо далі йде приголосна ж: під-ходити (не можна: по-дходіть), раз-в’язати (не можна: ра-звязана).

6. Якщо після приставки на згідну стоїть буква И, не можна переносити частину слова, що починається з И: ра-зискать (не можна: раз-искать). 7. Не слід залишати в кінці рядка початкову частину кореня, що не складову складу: при-слати (не можна: прис-бити), від-нізовувати, зберігати (не можна: отс-транять), п’яти-грамовий (не можна: пятіг-раммовий).

8. Не можна залишати в кінці рядка або переносити на іншу дві однакові приголосні, що стоять між голосними: жуж-жати (не можна: жу-жжать), мас-са (не можна: ма-сса), кон-ний (не можна: ко-нний). * Це правило не поширюється на подвійні приголосні — початкові кореня: з-палений, по-сварити, ново-введення (див. п. 7).

Правила переносу слів

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!