Які країни в СНД?

Які країни в СНД?
підписано 8 грудня 1991 керівниками Республіки Білорусь, Російської Федерації та України. Учасники Угоди констатували, що Союз РСР як суб’єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування. Договірні Сторони утворили Співдружність Незалежних Держав. В Угоді сформульовані основні напрямки та принципи співробітництва, визначена сфера спільної діяльності, що реалізується на рівноправній основі через спільні координуючі інститути Співдружності.

Договірні Сторони гарантували виконання міжнародних зобов’язань, що випливають для них з договорів і угод колишнього Союзу РСР. Протокол до угоди про створення СНД підписано главами одинадцяти держав 21 грудня 1991 в Алма-Аті. Він є складовою частиною підписаного 8 грудня 1991 Угоди про створення Співдружності і визначає, що всі ці одинадцять країн на рівноправних засадах утворюють СНД (Грузія приєдналася до Співдружності Незалежних Держав у грудні 1993 року відповідно до Рішення Ради глав держав СНД). Алма-Атинська Декларація підписана 21 грудня 1991 керівниками одинадцяти держав. У документі відзначено прихильність цілям і принципам Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав, заявлено, що взаємодія учасників Співдружності буде здійснюватися на принципі рівноправності через координуючі інститути, які формуються на паритетній основі.

Підтверджено прихильність до співробітництва у створенні і розвитку спільного економічного простору, загальноєвропейського і євразійського ринків. Держави — учасниці Співдружності гарантували, у відповідності зі своїми конституційними процедурами, виконання міжнародних зобов’язань, що випливають з договорів та угод колишнього СРСР.

Статут Співдружності Незалежних Держав прийнятий Радою глав держав Співдружності 22 січня 1993 року в Мінську. У Статуті Співдружності визначені умови членства держав в СНД, сформульовані цілі та принципи міждержавного співробітництва, взаємодії в економічній, соціальній і правовій областях, міжпарламентських зв’язків, закріплено суверенна рівність усіх її членів. Підкреслено, що входять до СНД держави є самостійними і рівноправними суб’єктами міжнародного права.

Членом Співдружності може стати держава, що поділяє цілі та принципи Співдружності і прийняло на себе зобов’язання, що містяться в Статуті СНД, шляхом приєднання до нього за згодою всіх держав-членів. Держави-члени Співдружності будують свої взаємовідносини відповідно до принципів поваги суверенітету і незалежності, непорушності державних кордонів, територіальної цілісності держав, незастосування сили або загрози силою, невтручання у внутрішні справи, верховенства міжнародного права в міждержавних відносинах, обліку інтересів один одного і Співдружності в цілому . Правила процедури Ради глав держав і Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав затверджені Рішенням Ради глав державі 17 травня 1996 року. Рішення підписали президенти всіх держав — учасниць СНД.

Правила процедури визначають порядок роботи Ради глав держав і Ради глав урядів Співдружності, організацію їх засідань, а також процедуру підготовки й прийняття документів, що вносяться на їх розгляд. Символіка Співдружності Незалежних Держав. Глави держав 19 січня 1996 взяли Рішення про Положення про прапор Співдружності Незалежних Держав і Рішення про Положення про емблему Співдружності Незалежних Держав.

Які країни в СНД?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!