Як створити ТСЖ?

Як створити ТСЖ?
Товариством власників житла (ТСЖ) визнається некомерційна організація, об’єднання власників приміщень у багатоквартирному будинку для спільного управління комплексом нерухомого майна в багатоквартирному будинку, забезпечення експлуатації цього комплексу, володіння, користування і у встановлених законодавством межах розпорядження спільним майном у багатоквартирному будинку. Володіючи статусом юридичної особи і маючи розрахунковий рахунок у банку, ТСЖ вправі безпосередньо укладати договори з підприємствами про надання житлових та комунальних послуг і вимагати застосування санкцій за невиконання або погана якість надаваних в рамках договору послуг.

ТСЖ зацікавлене в мінімізації витрат на житлові послуги. Члени ТСЖ приймають рішення про встановлення розміру обов’язкових платежів і внесків членів товариства, затвердження річного плану про фінансову діяльність товариства і звіту про виконання такого плану. Правління ТСЖ укладає договори на обслуговування, експлуатацію та ремонт спільного майна в будинку, наймає та звільняє працівників для обслуговування будинку. Рішення про створення власників житла приймається на загальних зборах власників приміщень у багатоквартирному будинку.

Голосування проводиться в порядку, встановленому статтями 45-48 Житлового кодексу РФ. Кожен домовласник має кількістю голосів, пропорційним частці належної йому площі в загальній площі будинку.

Рішення приймається більшістю голосів від загального числа голосів власників як житлових, так і нежитлових приміщень багатоквартирного будинку. ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, ЩОБ ОБ’ЄДНАТИ ВЛАСНИКІВ ЖИТЛА: 1. Створити ініціативну групу власників приміщень у багатоквартирному будинку; 2. Підготувати статут; 3. За 10 днів до дня проведення загальних зборів направити повідомлення всім власникам приміщень про повістку зборів, місце і час його проведення; 4. Провести загальні збори власників за вибором ТСЖ як способу управління багатоквартирним будинком, затвердити статут, правління товариства, ревізора (ревізійну комісію); 5. Організувати збори правління ТСЖ, вибори голови правління ТСЖ; 6. Підготувати пакет документів для реєстрації товариства. ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТСЖ: 1. Заява за встановленою формою (Р 11001); 2. Витяг з протоколу загальних зборів власників; 3. Список власників, які прийняли рішення про створення ТСЖ; 4. Статут ТСЖ в 1-му екземплярі; 5. Квитанція про оплату держ. мита (4000 рублів); Відповідно до ФЗ від 08. 08.

2001 129-ФЗ Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців реєстрацію ТСЖ здійснює податкова інспекція того району, в якому знаходиться житловий будинок. — Податкова інспекція не пізніше п’яти робочих днів з дня подання пакета документів зобов’язана здійснити процедуру реєстрації товариства власників житла з внесенням його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та видати свідоцтво про реєстрацію як юридичної особи. — Треба пам’ятати, що з початку державної реєстрації починається відлік вашої господарської діяльності і відповідно надання бухгалтерських звітів. — Документи про державну реєстрацію товариства видаються голові правління або уповноваженому представнику, діючому за дорученням, оформленої в установленому законодавством порядку. ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ТСЖ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 1. Статут ТСЖ; 2. Свідоцтво про внесення ТСЖ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб; 3. Свідоцтво про постановку на облік в податковому органі; 4. Документ, що закріплює право користування земельною ділянкою; 5. Свідоцтво про реєстрацію у позабюджетних фондах: Пенсійному, соціального страхування, обов’язкового медичного страхування; 6. Печатку, кутовий штамп; 7. Паспорт домоволодіння, технічний паспорт будинку; 8. Паспорт на ліфти (за наявності в будинку ліфтів); 9. Чекова книжка; 10.

Протоколи загальних зборів членів ТСЖ; 11. Протоколи засідань правління ТСЖ; 12. Технічна документація (схеми внутрішньобудинкових інженерних мереж, планування); 13. Договори на технічне та санітарне обслуговування будинку, надання комунальних та інших послуг; 14. Список членів ТСЖ; 15.

Фінансово-бухгалтерські документи; 16. Листування ТСЖ, входить і що виходить.

Інформація підготовлена суспільно-консультаційним центром адміністрації міста спільно з комітетом житлово-комунального господарства м. Барнаула просп. Леніна, 17, тел.

634-704, 29-10-76, 29-10-75.

Як створити ТСЖ?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!