Фактори ціноутворення

Фактори ціноутворення
ФАКТОРИ ЦІНОУТВОРЕННЯ — рушійні сили, істотні обставини, основні чинники, які надають визначальний вплив на формування цін. Перш ніж розробити стратегію формування ціни, підприємство має проаналізувати всі фактори, що впливають на прийняття рішення по цінах.

Дж. Б. Еванс, В. Берман виділили п’ять основних факторів, що роблять найбільший вплив на процес ціноутворення: споживачі, уряд, учасники каналів збуту, конкуренти, витрати виробництва. Всі ці фактори можна умовно розділити на дві основні категорії — внутрішні і зовнішні.

До основних внутрішніх факторів, що визначає рівень цін товаровиробників, відносяться: рівень витрат виробництва; особливості виробничого процесу (дрібносерійне, індивідуальне або масове); специфіка виробленої продукції (ступінь її обробки, унікальність, якість); доступність необхідних для виробництва ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових); організаційний рівень, ступінь використання прогресивних методів виробництва; ринкова стратегія і тактика виробника тощо чинники. Основні зовнішні фактори, що впливають на процес ціноутворення на товар конкретного виробника: споживчі переваги щодо даного товару (сприятливі чи несприятливі); рівень доходів покупців; споживчі очікування щодо майбутнього / зміни цін і власних доходів виробника; ціни на зв’язані товари (взаємозамінні, взаємодоповнюючі); ціни і нецінові пропозиції конкурентів і пр.

Фактори зовнішнього порядку практично не підвладні контролю з боку товаровиробників, але обов’язково враховуються при формуванні ціни на продукцію, що випускається.

Фактори ціноутворення

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!